Planinsko društvo - Aljažev stolp vrh Triglava

Aljažev stolp vrh Triglava


aljazev_stolp_stara_421 Aljažev stolp v začetku 20. stoletja (vir: NUK)

Stolp vrh Triglava je postavil Jakob Aljaž, župnik na Dovjem - rojen 1845 v Zavrhu pod Šmarno goro, umrl 1927. Bil je velik domoljub, zato ni mogel prenesti, da bi v Julijcih gospodarili tujci. Triglav je štel za simbol slovenstva, zato ga je hotel na poseben način ohraniti Slovencem.
V ta namen je od Dovške občine, oziroma 137 srenjskih upravičencev, za 5 goldinarjev kupil vrh Triglava, da bi na njem postavil stolp. Načrte za stolp je narisal sam in stolp tudi sam financiral. Izdelavo stolpa je zaupal kleparskemu mojstru Belcu iz Šentvida nad Ljubljano. Na Triglav so ga po delih znosili štirje delavci in ga na vrhu sestavili. Stolp je izdelan iz debele pocinkane pločevine. V stolp vodijo majhna vrata, v njem je prostora za tri do štiri planince. Na steni stolpa je panoramska karta z imeni vrhov, ki jih ob lepem vremenu vidimo s Triglava.
Otvoritev stolpa je bila 7. avgusta 1895 in sicer zelo skromna. Sam Aljaž jo opiše takole: »Bilo je krasno vreme, navzoči so bili na vrhu poleg mene še pevovodja Hubad, tržaški tovarnar Grassner, delavca Požganc in Koblar. Požganc vrže dinamitni patron, ki močno poči, zamašek šampanjske buteljke skoči kvišku s pokom, mi zapojemo Ave maris stella, potem Triglav moj dom, in otvoritev je bila končana.«
Nekateri zagrizeni Nemci iz Alpenvereina so hoteli doseči, da bi stolp podrli, zato so tožili Aljaža, da ga je postavil na podzemni triangulacijski točki, vendar je Aljaž to s pričami ovrgel. Posledica pravde je bila, da je vojska za triangulacijsko točko določila stolp, ki je bil zato vzet pod cesarsko varstvo.

Aljaž je zatem stolp podaril Slovenskemu planinskemu društvu, ustanovljenemu leta 1893. Osrednje društvo je zanj skrbelo ves čas - tudi po letu 1948, ko je bila ustanovljena Planinska zveza Slovenije in je društvo dobilo ime Planinsko društvo Ljubljana Matica. To društvo je stolp ohranilo do današnjih dni v prvotni obliki.

V času nastanka slovenske države je simbolično tudi na Aljaževem stolpu zaplapolala slovenska zastava.
Slovenska država je 5.10.1999 (UL RS 81/99) razglasila Aljažev stolp za kulturni spomenik državnega pomena. Temu je sledilo podržavljenje stolpa 4.11.1999 (UL RS 89/99).

Kljub temu, da država uradno še ni dokončno imenovala upravitelja, Planinsko društvo Ljubljana Matica vsa ta leta, enako kot prej, na svoje stroške skrbi za vzdrževanje Aljaževega stolpa in njegove okolice ter tako simbol slovenstva ohranja vsem Slovencem.

Kot dolgoletni dobri gospodarji, pri Planinskem društvu Ljubljana Matica, pričakujemo, da bomo kmalu tudi uradno imenovani za upravitelja Aljaževega stolpa.

Več panoramskih slik z vrha Triglava si lahko ogledate na straneh www.mojaslovenija.com