Varstvo narave - Program GS

Program GS


V tem letu planiramo več  predavanj in študijskih izletov in predavanj.  

Natančen urnik dogodkov bo sproti objavljen na spletni strani GS.

Pri delu se bomo navezali na medobčinski odbor za varstvo narave.

Naši člani tudi na svojih poteh po gorah in drugje s svojim ravnanjem dajejo zgled drugim obiskovalcem gora in narave.