Gorsko vodništvo - Prijava na izbrano turo

Novice


Veselje do gora13.01.2015Prijava na izbrano turo


  1. Deset dni pred dnevom izvedbe vodniške ture (dvajset dni za vodniške ture v tujini) je na spletnih straneh društva objavljen razpis posamezne vodniške ture iz letnega programa. Iz različnih razlogov nekatere ture iz programa ne bodo posebej razpisane. V takem primeru dobite informacije neposredno pri gorskem vodniku.
  2. Razpis vsebuje naslednje obvezne informacije: ime in priimek nosilca akcije, datum izvajanja akcije, cilj z nadmorsko višino, opis poti, čas izvajanja aktivnosti, zborno mesto in čas odhoda, način prevoza, potrebna oprema, postopek prijavljanja in cena, ki velja pri določenem številu prijavljenih.
  3. Na razpisano vodniško turo se boste prijavili po telefonu ali po elektronski pošti neposredno gorskemu vodniku.
  4. Plačilo za opravljeno storitev boste opravili z nakazilom na poslovni račun gorskega vodnika. Številke poslovnih računov so objavljene v razpisih. V nekaterih primerih (rezervacije prenočišč, nakup letalskih vozovnic) je obvezno plačilo dela cene ob prijavi, vendar bodo vsi pogoji plačila vedno vnaprej objavljeni v razpisu.
  5. Vsi gostje morajo biti obvezno nezgodno zavarovani. To dokazujejo s potrjeno člansko izkaznico PZS. Gost se lahko včlani in se obenem tudi nezgodno zavaruje v informacijski pisarni ali na katerem koli drugem planinskem društvu.
  6. Nekatere vodniške ture predvidevajo dodatne dejavnosti kot so: informativni sestanek, preizkusno turo, aklimatizacijski pristop in drugo. Kadar je takšna dejavnost pogoj za izvedbo razpisane vodniške ture, je to navedeno v razpisu.