Gorsko vodništvo - Izvleček iz pravilnika

Novice


Veselje do gora13.01.2015Izvleček iz pravilnika


  1. Če vodnik turo zaradi vremenskih razmer ali zaradi želje ali nesposobnosti vodenega predčasno prekine, se tarifa ne zmanjša. Če tura zaradi vremenskih razmer ali glede na sposobnosti vodenih traja dalj kot običajno, se tarifa poveča sorazmerno času trajanja.
  2. Tarifa ne vključuje stroškov vodnika med turo za prehrano in prenočišče v planinskih kočah ter prevoza z javnimi transportnimi sredstvi, ki jih mora za vodnika poravnati vodeni. 
  3. Če vodnik poskrbi za prevoz do izhodišča, ga zaračuna vodenemu po običajnih pravilih. Tarifa za čas, prebit na potovanju do izhodišča, je enaka produktu časa v urah in osnovne cene ure vodnika. Če potovanje traja več dni, se za cele dneve obračuna največ 12 ur. Za čas potovanja do izhodišča in nazaj domov, pripadajo vodniku dnevnice, ki se obračunajo po sicer veljavnih predpisih in plačilo stroškov prenočišča. 
  4. Tarifa za čakanje v koči v primeru, da s turo ni mogoče začeti ali jo nadaljevati zaradi želje ali nesposobnosti vodenega oziroma višje sile, je enaka produktu časa v urah in osnovne cene ure vodnika. Pri tem se obračuna najmanj 6 ur, za čas nad 6 ur v enem dnevu pa se obračuna 12 ur.
O vodniških tarifah na straneh ZGVS...