Mladinski odsek - Šolski krožki

Šolski krožki


Planinska skupinaVodniki našega planinskega društva sodelujemo z osnovnimi šolami v Ljubljani in okolici.

Izbrani vodnik sodeluje z mentorjem na šoli, pomaga pri sestankih krožka in načrtovanju letnega plana izletov. Najpomembnejši del krožka so prav izleti, ki jih vodi ustrezno kategorizirani vodnik.

Ob koncu šolskega leta pripravljamo gorniški tabor (šotorjenje), ki je nagrada in počitniška avantura za udeležence krožkov na šolah. Če je le dovolj prostora, so nanj vabljeni tudi drugi otroci, ki bi si to želeli.

Sodelujemo z osnovnimi šolami:

- OŠ Franceta Bevka
- OŠ Karla Destovnika Kajuha
- OŠ Sostro
- OŠ Vrhovci
- OŠ Ledina
- OŠ Milana Šuštaršiča
- OŠ Poljane

Knjižica "Mladi gornik"

(PDF dokumenta - vsebina , platnice)

V društvu smo uvedli akcijo "Mladi gornik", ki je nastala z namenom popestritve aktivnosti za mlade v gorah.

Namenjena je otrokom in mladim v osnovnošolskih in srednješolskih gorniških skupinah, ki so mlajši od 18 let in delujejo v okviru našega društva. Nastala je z namenom popestritve aktivnosti za mlade v gorah, saj je zadnja leta število (mladih) članov v društvu, tako kot povsod po Sloveniji, manjše. To pa ne pomeni, da v gore mladi ne zahajajo. Še vedno jih je veliko v naravi in gorah. Ta knjižica je namenjena prav motivaciji mladim, da bodo z njenim izpopolnjevanjem in pod vodstvom izkušenih vodnikov napredovali v prave gornike.

Učenci in dijaki lahko glede na starost, aktivnost (število izletov) in sposobnost (težje ture) dosežejo 6 stopenj gorništva in tako pripadajo določeni skupini mladih gornikov: skale, bodeče neže, planike, svizci, gamsi in orli.

Pri udeležbi na drugem izletu jim podelimo knjižico in sprejmemo med "skale", torej prvo, najnižjo skupino. Knjižico morajo izpolnjevati sami, lahko pa jim pomagajo mentorji ali vodniki. Na kratko opišijo izlet, lahko tudi kaj narišejo. Vodja izleta (le vodniki PD Lj. Matica) se pod opisan izlet tudi podpiše, kar je dokaz o udeležbi na izletu. Ko otroci izpolnijo vse pogoje, preidejo na višje stopnje, v knjižico pa dobijo ustrezen žig. Za najvišji skupini prejmejo tudi nagradi za vzpodbudo.

Pogoji za dosego posameznih skupin so:

1. stopnja: SKALA
starost nad 5 let,
vsaj dva izleta s planinskim društvom Lj. Matica.

2. stopnja: BODEČA NEŽA
starost nad 6 let,
skupno vsaj 4 izlete s planinskim društvom Lj. Matica.

3. stopnja: PLANIKA
starost nad 7 let,
plačana članarina,
skupno vsaj 7 izletov s planinskim društvom Lj. Matica, od tega vsaj 3 nad 1000 m.

4. stopnja: SVIZEC
starost nad 9 let,
plačana članarina,
opravljenih skupno 10 ali več izletov s planinskim društvom Lj. Matica, od tega vsaj 3 nad 1500 m v kopnih in 2 nad 1000 m v snežnih razmerah; vsaj en izlet mora biti dvo ali večdneven.

5. stopnja: GAMS
starost nad 11 let,
plačana članarina,
opravljenih skupno 15 ali več izletov s planinskim društvom Lj. Matica, od tega vsaj 3 nad 2000 m v kopnih razmerah in 2 nad 1500 m v snežnih razmerah,
udeležba na vsaj enem poletnem taboru,
uspešno opravljen izpit planinske šole.

6. stopnja: OREL
starost nad 14 let,
plačana članarina,
opravljenih skupno 20 ali več izletov s planinskim društvom Lj. Matica, od tega vsaj 5 v kopnih in 2 v snežnih razmerah nad 2000 m,
vsaj 2 turi po zelo zahtevni poti (jeklenice, klini),
udeležba na vsaj enem poletnem in enem zimskem taboru,
uspešno opravljen izpit planinske šole,
udeležba na tekmovanju "Mladina in gore" ali na orientacijskem tekmovanju.

Avtor akcije "Mladi gornik" je Jože Drab.