Mladinski odsek - Galerije

Gorniški tabor za osnovnošolce, Mlačca, 2. izmena, avgust 2017

foto Gašper Ošlaj