Mladinski odsek - Galerije

Izlet na Vejno in Gorko, december 2017

Planinske skupine iz sedmih osnovnih šol so bile decembra na Kraškem robu nad Trstom, natančneje na Vejni in Gorki.

foto Anja Peternel