Varstvo narave - Galerije

Predavanje Jureta Slatnerja o netreskih 10.11.2015

Jure Slatner

predavanje v Ljubljani, Trdinova 8, 10. november 2015, ob 17h

Netreski v Sloveniji

Jure Slatner je zaposlen na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana (Gimnazija in veterinarska šola) in odlično pozna rod netreskov (Sempervivum). Poznamo jih kot skromne rastline sončnih gorskih trat, melišč in skalovja. Na strmih navpičnih stenah si najdejo rastišče kar na lišajih ali mahovih, drugje rastejo na pustih, peščenih tleh, da so le odcedna in da ne vsebujejo preveč dušika.

Pri nas uspevajo dve vrsti netreskov (Mala flora Slovenije, 2007); Juvanov netresk (Sempervivum wulfeni subsp. juvanii) in navadni netresk (S. tectorum). Jure Slatner nam je na predavanju predstavil tudi v Sloveniji novo vrsto žlezastolistni netresk (Sempervivum osti-jarej nom. prov.), in še nekatere druge zanimivosti netreskov.

O netreskih (Sempervivum) in netreskovcih (Jovibarba) je Slatner objavil obširen članek v reviji Folia biologica et geologica, ki jo izdaja Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

file:///C:Netreski-in-netreskovci-v-Sloveniji.pdf