Varstvo narave - Galerije

Predavanje Florijana Poljška o naravi in rastlinstvu Pivške kotline - 5.3.2016

Florijan Poljšak

predavanje v Ljubljani, Trdinova 8, 5. marca 2016, ob 18h

Narava in rastlinstvo Pivške kotline

Ljubiteljski botanik Florijan Poljšak, doma iz vasi Selce pri Pivki, je poznavalec rastlin in naravnih znamenitosti v Pivški kotlini. Poznan je kot ljubitelj narave, pohodnik in fotograf. Njegov najljubši motiv je cvetje v naravi. Na predavanju nam je predstavil krajinski park Pivška presihajoča jezera in druge naravne znamenitosti Pivške kotline, to je predela od vrhnjega roba Nanosa do Javornikov in tja do vrha Snežnika z zahodno mejo nad Košansko dolino (Šilentabor, Osojnica, Ravnik, Nanos). Na tem območju med številnimi zavarovanimi rastlinskimi vrstami in vrstami iz Rdečega seznama ogroženih rastlin naše flore, vsekakor izstopa v Sloveniji redek pokončni srobot (Clematis recta), ki uspeva na Palškem in Petelinskem presihajočem jezeru.

http://www.pivskajezera.si/pivska-jezera