Varstvo narave - Galerije

Predavanje Branka Vreša - Rastlinstvo življenjskih okolij - 25.11.2016

Branko Vreš

predavanje v planinskem domu PD Ljubljana Matica v Kamniški Bistrici, 25. november  2016, ob 17h.

Rastlinstvo življenjskih okolij

Branko Vreš je botanik koroškega rodu, s koreninami izpod Strojne in Donačke gore, naravoslovec, fotograf, član PD Dravograd in pred leti tudi aktiven član gorske straže, s katero se je prvič spoznal prav v PD Ljubljana Matica. Čeprav se pri svojem delu na Biološkem inštitutu ZRC SAZU v Ljubljani ukvarja predvsem z rastlinstvom in posredno naravovarstvom, ga zanima celotna narava Slovenije, ptičji svet, hrošči rilčkarji, močvirja in vode, zlasti pa rastline slovenskih gora, zadnja leta predvsem Kamniških Alp in Kamnika, kjer sedaj živi. Je tudi soavtor botaničnih knjig ''Register flore'', ''Mala flora Slovenije'' in ''Rastlinstvo življenjskih okolij''.

Na predavanju smo spoznali raznovrstnosti našega rastlinstva, ki je zaradi izjemnih naravnogeografskih značilnosti naše domovine tudi v svetovnem merilu izjemno velika. V številnih risbah in fotografijah so bile predstavljene značilne rastline različnih življenjskih okolij, s poudarkom na vrstah visokogorja ter naravovarstvenih vsebinah (endemiti, ogrožene in zavarovane rastlinske vrste).

file:///C:/Users/Branko/AppData/Local/Temp/Rastlinstvo%20življ%20okolij_Kamniška%20Bistrica_25-11-2016_BrVr-3.pdf