Varstvo narave - Galerije

Predavanje Andreja Seliškarja o močvirnih in vodnih rastlinah - 14.2.2017

Andrej Seliškar

predavanje v Ljubljani, Trdinova 8, 14. februarja 2017, ob 17:30

Močvirne in vodne rastline v Sloveniji

Mag. Andrej Seliškar je diplomiral na oddelku za biologijo Biotehniške fakultete ljubljanske univerze. Magistriral je na Prirodoslovno – matematični fakulteti v Zagrebu z nalogo Traviščna vegetacija Ljubljanskega barja. Do upokojitve je bil zaposlen na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija pri SAZU, kjer se je kot raziskovalec ukvarjal s preučevanjem traviščne, močvirske in vodne vegetacije. Njegovo publicistično delo zajema številne strokovne članke, med najbolj poznanimi pa sta knjigi Travniške rastline na Slovenskem (soavtor T. Wraber) in Cvetje slovenske dežele (soavtor L. Pintar).

http://bds.biologija.org/gradiva/hladnikia/online_issue/HLADNIKIA_36-2015_75-93.pdf

Predavatelj nas je seznanil z zanimivim in biotsko pestrim svetom slovenskih mokrišč in nam predstavil vlagoljubne rastline.