Vodniški odsek - Galerije

OČISTIMO SLOVENIJO in VO PD Ljubljana Matica 2010

V okviru vseslovenske akcije "Očistimo Slovenijo" smo vodniki in pridruženi člani čistili severna pobočja Golovca med Zvezdarno in najvišjo točko Golovca, nad Bizovikom. Zbrali smo okoli 200 kg odpadkov.