Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika 3. seje UO (2009)

Objavljeno: 12.1.2010, zadnja sprememba 5.3.2013 ob 13:23 Št. ogledov: 644
Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 16.12.2009 redno sejo, kjer je bilo prisotnih 8 članov in 3 člani nadzornega odbora.

1. Pregled zapisnika s prejšnje seje UO

Predsednik društva Tomaž Willenpart je pričel z sejo upravnega odbora z pregledom sklepov iz prejšnje seje UO z dne 04.11.2009.

Sklep: Prisotni na seji UO se strinjajo z vsebino sklepov in jih potrjujejo.

2. Plan dela odsekov za leto 2010

V prostorih društva je bil opravljen sestanek planinsko alpinističnega sektorja, katerega vodi Blaž Lesnik. Udeležili so se ga vsi načelniki odsekov. Predmet sestanka je bil povezovanje odsekov društva med seboj in sodelovanje kadrov, ki delujejo v odsekih med seboj. Udeleženci sestanka so poročali, da je delovanje planinsko alpinističnega sektorja za društvo pomembno in da je bila prva seja uspešna, predvsem za sodelovanje mladinskega odseka in markacijskega odseka. V nadaljevanju je načelnik VO Jože Drab predstavil dopolnitev programa izletov za leto 2009. Predstavljen je bil program odsekov in delovanja društva za leto 2010.

Sklep: UO potrjuje dopolnitev plana, katerega je predlagal načelnik VO Jože Drab.
Sklep: Potrjuje se predlog plana odsekov za leto 2010.

3. Članarina 2010

Vodja strokovne službe je poročal na seji o predlogu članarin s strani PZS za leto 2010. Po pregledu predloga članarin v decembrskih obvestilih je bilo ugotovljeno, da se članarina v prihodnjem letu ne bo spremenila.

Sklep: Članarina v letu ostane enaka kot v letu 2009.

4. Razno

Pod točko razno je vodja strokovne službe poročal o poslovanju društva v letu 2009. Povedal je, da je bilo poslovanje dobro. Nato so načeli temo reševanja problematike odpadnih vod v Koči pri Triglavskih jezerih. Predsednik društva je poročal, da se na to temo odvijajo sestanki med TNP, MOP in našim društvom. Skupaj iščemo najboljšo in najučinkovitejšo rešitev. Vodja strokovne službe je predlagal, da društvo v letu 2010 pripravi zgibanko o društvu (odseki in gospodarski del) kot promocijski material v slovenskem in angleškem jeziku.

Sklep: UO je seznanjen z poročilom. Glede problematike odpadnih vod v Koči pri Triglavskih jezerih se bo društvo javno odzvalo. Predsednik društva pripravi odgovor, ki ga posreduje PZS.
Sklep: UO se strinja s tem načinom promocije društva, hkrati pa nalaga strokovni službi, da pripravi za prihodnje leto marketinški plan za društvo.

V Ljubljani, 22. 12. 2009


Povzetek pripravil E.G.

 


Komentarji - Dodaj komentar