Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika 4. seje UO (2010)

Objavljeno: 25.3.2010, zadnja sprememba 5.3.2013 ob 13:23 Št. ogledov: 646
Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 24.3.2010 redno sejo, kjer je bilo prisotnih 11 članov, 2 člana nadzornega odbora in en vabljen gost.

1. Pregled zapisnika s prejšnje seje UO

Predsednik društva Tomaž Willenpart je pričel z sejo upravnega odbora z pregledom sklepov iz prejšnje seje UO z dne 16.12.2009. Obravnavali so sklep, ki govori o razvoju promocijskih produktov za naše društvo.

Sklep: Upravni odbor sprejme in potrdi izdelavo promocijske zgibanke (v slovenskem in angleškem jeziku). Za izdelavo marketinškega plana skozi internetne strani se sestanejo posamezni člani ter poročajo na naslednji seji UO.

2. Poročilo o delu društva za leto 2009

V nadaljevanju seje je bila izpostavljena problematika onesnaženosti doline sedmerih jezer ter ekološka problematika Koče pri Triglavskih jezerih. O tej problematiki so v preteklem letu veliko pisali mediji, v društvu pa bomo pripravili pojasnilo za občni zbor.
Predsednik je podal poročilo o delovanju društva in zaključnem računu za leto 2009. Vodja strokovne službe in računovodja sta predstavila poslovni rezultat za leto 2009, ki je bil prihodkovno boljši kot v letu 2008, vendar pa je imelo društvo tudi to leto manjšo izgubo pri poslovanju. Boljši rezultat je predvsem zaradi boljše poletne sezone in s tem večjih prihodkov od visokogorskih planinskih postojank. Uspeli pa smo tudi speljati sanacijski program in s tem bistveno zmanjšati stroške.
Predsednik društva je podal informacijo o delovanju in razvoju društva, o gibanju članstva in o delu odsekov. V nadaljevanju je podal informacijo o zaključnem računu za leto 2009, popisni elaborat za leto 2009 in predlagali so se odpisi osnovnih sredstev in materiala za leto 2009.
Predsednik društva je UO prebral mnenje revizijske hiše (poročilo neodvisnega revizorja) za leto 2009.

Sklep: UO sprejme in potrdi projekt sanacije greznic in sanitarnih prostorov v Koči pri Triglavskih jezerih.
Sklep: UO je sprejel poročilo za leto 2009.
Sklep: UO je sprejel zaključni račun za leto 2009.
Sklep: UO je sprejel popisni elaborat za leto 2009.
Sklep: UO je sprejel predlagane odpise osnovnih sredstev in materiala za leto 2009.
Sklep: UO je sprejel in potrdil poročilo neodvisnega revizorja. 3. Plan društva za leto 2010

3. Plan društva za leto 2010

Predsednik je predstavil plan delovanja društva za leto 2010.

Sklep: UO je potrdil plan društva za leto 2010.

4. PZS

Razprava o pismu PZS, katero je bilo poslano po elektronski pošti na naše društvo in govori o pravnem nasledstvu OPD in skrbništvu Aljaževega stolpa. Predsednik je poprosil g. Milana Čučnika, da skupaj z g. Tonetom Strojinom pripravi odgovor PZS.

5. Sklic občnega zbora

Podana je bila informacija o letošnjem občnem zboru, ki bo letos v Pivovarni Union dne 15.04.2010 ob 17h. Predsednik društva je naprosil g. Milana Čučnika za vodenje občnega zbora, kar je ta sprejel.

Sklep: Strokovna služba pripravi in izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo občnega zbora, ki bo v pivovarni Union 15.04.2010.

6. Razno

Pod točko razno smo razpravljali o problematiki GV in njihove realizacije letnega plana. Na društvo je bilo poslana po elektronski pošti pobuda, da se predlaga dr. Toneta Strojina za častnega člana društva na tem občnem zboru. Vodja strokovne službe je pojasnil, da bo v kratkem objavljen razpis v okviru Ministrstva za gospodarstvo za posodabljanje planinskih koč in da bo naše društvo na razpisu sodelovalo.

Sklep: Vodstvo društva naj se sestane z gorskimi vodniki, glede na nizek odstotek realizacije plana.
Sklep: Predsednik društva pokliče in se dogovori z dr. Tonetom Strojinom.

V Ljubljani, 25.3.2010

Povzetek pripravil E.G.

 


Komentarji - Dodaj komentar