Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika 5. seje UO (2010)

Objavljeno: 13.7.2010, zadnja sprememba 5.3.2013 ob 13:19 Št. ogledov: 690
Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 23.6.2010 redno sejo, kjer je bilo prisotnih 9 članov in 1 član nadzornega odbora.

1. Pregled zapisnika s prejšnje seje UO

Sejo smo pričeli s pregledom sklepov s prejšnje seje UO. Sklep, ki je namenjen sestanku vodstva društva in gorskih vodnikov, se prestavi na naslednjo sejo UO.

Sklep: Upravni odbor sprejme in potrdi zapisnik prejšnje seje.

2. Začetek planinske sezone

Vodja strokovne službe je poročal o pričetku poletne sezone in o odprtju visokogorskih postojank. Tako kot pretekla leta smo pričeli s poletno sezono ob koncu meseca junija. V letošnjem letu smo kandidirali za nepovratna sredstva na razpisu Ministrstva za gospodarstvo za ekološko sanacijo Koče pri Triglavskih jezerih. V primeru, da bomo na razpisu izbrani, se bomo v jeseni (septembra) lotili temeljite prenove greznic, sanitarnih in kuhinjskih prostorov v tej koči. Naravovarstveno soglasje je društvo že pridobilo. Prav tako smo dobili vsa potrebna soglasja za vlogo za gradbeno dovoljenje, za prenovo depandanse v Kamniški Bistrici. Vodja strokovne službe je povedal, da je potrebno obnoviti pogodbo z zunanje revizijsko hišo za leto 2010.

Sklep: UO sprejme, da strokovna služba pripravi pooblastilo za pridobivanje gradbenega dovoljenja Jerneju Bevku.
Sklep: UO potrdi za opravljanje revizije v društvu revizijsko hišo Revizija plus.

3. Skupščina PZS

Predsednik je poročal na seji o skupščini PZS, na kateri se je zbralo večje število društev kot v preteklih letih. Bila je volilna skupščina in zveza je dobila novo vodstvo. Predsednik je predlagal, da strokovna služba organizira sestanek predsedstva društva z novim vodstvom PZS v jesenskem času.

4. Razno

Pod točko razno smo se pogovarjali o možnostih sodelovanja odseka za varstvo narave na naših čistilnih akcijah (v okviru projekta Slovenske Alpe Evropski gorski biser). Načelnik Milan Kralj naj aktivno vključi vse možne kandidate.Sklep: Vodstvo društva naj se sestane z gorskimi vodniki, glede na nizek odstotek realizacije plana.

V Ljubljani, 13.7.2010

Povzetek pripravil E.G.

 


Komentarji - Dodaj komentar