Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika 6. seje UO (2010)

Objavljeno: 29.10.2010, zadnja sprememba 5.3.2013 ob 13:19 Št. ogledov: 595
Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 27.10.2010 redno sejo, kjer je bilo prisotnih 8 članov in 3 člani nadzornega odbora.

1. Pregled zapisnika s prejšnje seje UO

Predsednik društva Tomaž Willenpart je pričel s sejo upravnega odbora s pregledom sklepov iz prejšnje seje UO z dne 23.6.2010.

Sklep: Upravni odbor sprejme in potrdi zapisnik prejšnje seje.

2. Zaključek planinske sezone v postojankah

V nadaljevanju je vodja strokovne službe poročal o zaključku poletne sezone in o zaprtju visokogorskih planinskih postojank. Letošnja planinska sezona je bila zaznamovana s slabim vremenom, a kljub temu smo dosegli soliden rezultat. Prenovili smo sanitarije pri Savici in zgradili novo čistilno napravo pri koči na Triglavskih jezerih ter posodobili notranjo infrastrukturo koče. V letošnji sezoni smo zopet beležili porast domačih gostov. Do zaključka leta sta ostala še dva meseca, ki pa bistveno ne vplivata na rezultat društva.

3. Plan dela odsekov za 2011

Prvi je spregovoril načelnik GS Milan Kralj. Povedal je, da v prihodnjem letu načrtujejo tečaj za varuhe gorske narave in s tem povezane ture. Pri izvedbi tega mu bo pomagala Andreja Papež. V nadaljevanju je spregovoril načelnik AO Rok Blagus. Poročal je, da so imeli v tem letu dve športno plezalni šoli in alpinistično šolo. Pridobili so enega novega alpinista. Glavna problematika odseka je, da po končani šoli ne ostajajo kandidati v društvu. Njihovi tabori so zelo uspešni, a so tudi zelo dragi. Prosil je, da v društvu razmislimo o možnosti postavitve lastne plezalne stene, kjer bi gojili kadre od malih nog naprej, tako bi si zagotovili nov vir članov društva. Načelnik VO Jože Drab je povedal, da je bilo letos izpeljanih veliko tur in da je plan za prihodnje leto še 15% več izletov. Predstavnica MO Mateja Vertelj je povedala, da je letošnji tabor uspel, vendar bo v prihodnje v mesecu avgustu.

Sklep: UO želi imeti do decembrske seje izdelan vsaj osnutek plana za leto 2011.

4. Sprememba statuta PZS

Predsednik društva je povedal, da se bo predsedstvo društva sestalo z vodilnimi organi PZS dne 3.11.2010 v prostorih PZS. V novem predlogu statuta PZS je veliko novitet, ki predvsem bremenijo in zavezujejo društva. Tako bomo pripravili svoje pripombe na nov osnutek statuta in jih dorekli s PZS.

Sklep: Predsedstvo bo na naslednji seji poročalo o izidu razgovorov s PZS.

V Ljubljani, 27.10.2010

Povzetek pripravil E.G.

 


Komentarji - Dodaj komentar