Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika 2. seje UO (oktober 2011)

Objavljeno: 8.11.2011, zadnja sprememba 5.3.2013 ob 13:21 Št. ogledov: 670
Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 19.10.2011 redno sejo, kjer je bilo prisotnih 9 članov in en član nadzornega odbora.

1. Pregled zapisnika s prejšnje seje UO

Predsednik društva Tomaž Willenpart je pričel sejo UO s pregledom sklepov s prejšnje seje z dne 1.6.2011.

Sklep: Prisotni na seji UO se strinjajo z vsebino sklepov in jih potrjujejo.

2. Zaključek poletne sezone v postojankah

Vodja strokovne službe je podal poročilo upravnemu odboru o delovanju (poslovanju) planinskih postojank v letošnjem letu, kateri naj bi bil na prihodkovni strani za slabih 30% višji kot preteklo leto in na stroškovni strani primerljiv z lanskim letom. Povedal je, da je bila sezona dobra na vseh petih lokacijah. Podal je tudi poročilo o sestankih z nepremičnine Krajc d.o.o, v vezi z pridobitvijo skupnega prostora na Trdinovi 8, ki bi bil namenjen odsekom. Podal je tudi informacijo v zvezi z MEKOK in predlagal zamenjavo odvetnika za reševanje denacionalizacijskega postopka Doma v Kamniški Bistrici. Vodja strokovne službe je opozoril, da mora UO potrditi izbiro revizijske hiše za letos. UO je seznanil z rezultati monitoringa čistilne naprave pri Triglavskih jezerih in povedal, da še vedno nismo dobili naravovarstvenega soglasja in da smo pripravili že peto dopolnitev.

Sklep: UO potrjuje zamenjavo odvetnika v zadevi Mekok in pooblasti vodjo strokovne službe da izbere novega zastopnika.
Sklep: UO potrjuje revizijsko hišo Revizija plus za poslovno poročilo za leto 2011.

3. Plan dela odsekov za 2012

Predsednik je poudaril, da je potrebno sodelovanje med odseki in da bi bil nujen sestanek med podpredsednikom planinsko alpinističnega sektorja in načelniki odsekov. Poroča naj se na naslednji seji. Načelniki odsekov naj pripravijo plan dela za leto 2012 v čim krajšem času, tako, da bomo lahko plan v tiskani obliki izdelali do konca leta.

4. Razno

Govor je bil o bivaku pod Skuto, kjer se je nabrala večja količina odpadkov, katere naj društvo ob pričetku naslednje sezone spravi v dolino. Iztok Bokavšek je predstavil na kratko zakon o prostovoljstvu, nato je predsednik društva predlagal, da se to temo uvrsti na naslednjo sejo UO po samostojno točko.

Vodja strokovne službe je seznanil UO, da moramo v Domu v Kamniški Bistrici nujno zamenjati infrastrukturo v sanitarnih prostorih, ker je popolnoma amortizirana.

Članstvo se je letos povečalo za dobrih 10%.

Predsednik društva je seznanil člane UO, da se dogovarjamo za postavitev nove društvene stene, za kar se pripravlja idejni projekt. Podrobnejše informacije bodo podane na naslednji seji UO.

Sklep: UO pooblasti predsedstvo o izboru kandidata za izvedbo vzdrževalnih del v Kamniški Bistrici.

V Ljubljani, 2. 11. 2011

Povzetek pripravil E.G.

Komentarji - Dodaj komentar