Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika 1. seje UO (junij 2011)

Objavljeno: 15.6.2011, zadnja sprememba 5.3.2013 ob 13:22 Št. ogledov: 573
Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 1.6.2011 redno sejo, kjer je bilo prisotnih 8 članov in 3 člani nadzornega odbora.

1. Konstituiranje upravnega odbora

Predsednik društva je pod prvo točko dnevnega reda predlagal konstituiranje upravnega odbora. Predlagal je, da se izberejo v novem mandatu naslednji kandidati za UO za sledeča področja: podpredsednik za planinsko alpinistični sektor Blaž Lesnik, podpredsednik za planinsko gospodarski sektor Tadej Rejc in podpredsednik za statutarno pravne zadeve Iztok Bokavšek. Za tajnika društva je predlagal vodjo strokovne službe društva Aleša Jenka.

Sklep: Omenjeni kandidati sprejmejo svoje funkcije v UO in UO sprejme predlog predsednika društva in potrdi kandidate.

2. Pregled zapisnika 8. seje Upravnega odbora z dne, 23.03.2011

Sklep: UO sprejme in potrdi zapisnik prejšnje seje UO.

3. Začetek planinske sezone

Pred pričetkom poročila o pričetku sezone je predsednik društva seznanil UO o vsebini sestanka med vodstvom PZS in vodstvom našega PD. Sestanek je potekal v prijateljskem planinskem duhu. Na sestanku smo se pogovarjali o predlogih novega statuta PZS, o novem načinu oblikovanja cen in popustov v planinskih kočah in o sodelovanju PZS z našim društvom.
Po omenjenem sestanku je vodja strokovne službe PD Ljubljana-Matica pripravil osnutek novega načina oblikovanja cen s kalkulacijami ter jih predstavil na seji UO PZS v Moravčah. Oblikovanje cen so sprejeli, z našim predlaganim popustom 30% pri prenočevanju pa se niso strinjali. PZS je v letošnjem letu sprejela 50% popust.
V nadaljevanju je vodja strokovne službe podal informacijo o poslovanju planinskih postojank v letošnjem letu in o pričetku glavne poletne sezone, katera se bo letos pričela 17.6. z odprtjem Triglavskega doma na Kredarici. Dom na Komni je imel dobro zimsko sezono, posloval je bolje kot lani v primerljivem obdobju. Nekoliko bolje sta poslovali tudi Savica in Kamniška Bistrica.

Sklep: UO sprejema podano ustno poročilo o delovanju društva vodje strokovne službe.

4. Otvoritev čistilne naprave pri Sedmerih jezerih

Odprla se je razprava o otvoritvi čistilne naprave pri Koči pri Triglavskih jezerih. Vsi člani UO so bili sklepčni, da se velike otvoritve na objektu ne pripravlja, saj je situacija v državi ta trenutek tako negotova, da ne vemo, kdo bi se udeležil otvoritve. Vodja strokovne službe pripravi krajše poročilo o delu na koči in ga da v pregled predsedniku društva.

Sklep: Poročilo se pošlje vsem medijem v državi in skliče se tiskovna konferenca za novinarje na društvu.

5. Razno

Vodja strokovne službe je povedal, da se mu projekt na Voglu končuje in da se ima možnost zopet zaposliti v društvu. Vodja strokovne službe je seznanil UO, da je bil na sestanku v Kamniku pri MEKOK in da obstaja možnost dialoga, da se čim prej zaključi postopek, ki traja že dve desetletji, saj je to glavna ovira pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za depandanso v Kamniški Bistrici.

Sklep: UO se strinja in predlaga, da predsednik podpiše pogodbo o zaposlitvi za Aleša Jenka.
Sklep: UO predlaga, da se predsednik društva in vodja strokovne službe pogovarjata naprej, vendar previdno, ker je denacionalizacijski postopek še v teku - tožba MEKOK.

V Ljubljani, 9. 6. 2011

Povzetek pripravil E.G.

Komentarji - Dodaj komentar