Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika 7. seje UO (december 2012)

Objavljeno: 28.12.2012, zadnja sprememba 12.3.2013 ob 14:29 Št. ogledov: 685

Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 19.12.2012 redno sejo, kjer je bilo prisotnih 9 članov, dva člana nadzornega odbora in dva gosta.

1. Predstavitev projekta kamera na Kredarici, geografski inštitut

Predsednik društva Tomaž Willenpart je pričel sejo upravnega odbora s predstavitvijo dveh predstavnikov geografskega inštituta. Predstavila sta projekt postavitve kamere za opazovanje Triglavskega ledenika. Kamera bi porabljala malo energije, tako da težav v domu ne bo. Prav tako bo postavitev kamere na takem mestu in oblečena v skodle, da bo komaj opazna.

Sklep: Prisotni na seji UO se strinjajo in potrjujejo projekt postavitve kamere. Za vse aktivnosti naj se sestavi pogodba.

2. Pregled zapisnika s prejšnje seje UO (16.10.2012)

V nadaljevanju je predsednik nadaljeval sejo s pregledom sklepov prejšnje seje UO. Ker vodja strokovne službe še ni pripravil analizo popustov, se 4. sklep prestavi na naslednjo sejo UO.

Sklep: Prisotni na seji UO se strinjajo z vsebino sklepov in jih potrjujejo.
     
3. Plan dela odsekov za leto 2013

Načelniki odsekov so predstavili plan dela odsekov in predstavljena je bila že brošura za leto 2013. Stroške brošure smo v veliki meri pokrili z zbranimi sredstvi, katere smo pridobili z oglaševanjem v brošuri.

Sklep: UO potrjuje plan dela odsekov za leto 2013.

4. Članarina 2013

Vodja strokovne službe je predstavil na UO nov predlog o določanja cen članarine na PZS in o načinu delitve sredstev od članarine med PD-ji in PZS.
 
Sklep: Predlog članarine za leto 2013 je bil sprejet sledeč: A+ 68 EUR, A+d 63,20 EUR, A 58 EUR, A/d 53,20 EUR, B 24 EUR, B/d 19,20 EUR, B1 18 EUR, S/Š 15 EUR, S/Š/d 12 EUR, P/O 6 EUR, P/O/d 4,80 EUR.

5. Razno

V nadaljevanju je vodja strokovne službe predstavil okvirni poslovni rezultat za leto 2012, kateri bo zaradi velikih vzdrževalnih stroškov negativen. Predsednik društva je predlagal izplačilo »božičnice« za redno zaposlene v letu 2012.

Sklep: Zaposlenim v društvu se izplača »božičnica« v višini lanske božičnice.

Ob 120. obletnici društva bo slavnostna seja UO dne 26.02.2013 v prostorih društva, slavnostni občni zbor pa v pivovarni Union 18.04.2013.

Na koncu seje je bilo govora o monografiji društva, katera bi morala biti v mesecu januarju dokončana, in v mesecu februarju določena oblika in izgled. Za širšo populacijo bo v elektronski obliki, kot knjigo pa jo bomo prodajali po zelo dostopni ceni v društvu. Vsi stroški v zvezi z monografijo bodo predstavljeni na naslednji seji UO, pred tem pa na seji predsedstva.

Sklep: UO potrjuje datume slavnostne seje UO in slavnostnega OZ.

V Ljubljani, 28. 12. 2012.

Povzetek pripravil E.G.


Komentarji - Dodaj komentar