Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika 8. seje UO (marec 2013)

Objavljeno: 11.4.2013, zadnja sprememba 18.6.2013 ob 11:29 Št. ogledov: 726

Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 20.03.2013 redno sejo, kjer je bilo prisotnih 6 članov, dva člana nadzornega odbora in računovodkinja društva.

1. Pregled zapisnika 7. seje Upravnega odbora z dne, 19.12.2012

Predsednik društva Tomaž Willenpart je pričel sejo UO s pregledom sklepov s prejšnje seje. V nadaljevanju je potekala razprava o višini popustov pri prenočitvah v planinskih kočah, o katerih smo se pogovarjali že na prejšnjih sejah UO.

1./8. Sklep: Upravni odbor sprejme in potrdi zapisnik  7. seje UO z dne 19.12.2012.
2./8. Sklep: Upravni odbor sprejme in potrdi popuste pri prenočevanju v planinskih objektih PD Ljubljana-Matice za člane PZS za leto 2013 in sicer: 50% za vse člane PZS na skupnih ležiščih, ter 25% za vse člane PZS v sobah.

2. Poročilo o delu društva za leto 2012

Predsednik je podal poročilo o delovanju društva in zaključnem računu za leto 2012. Vodja strokovne službe Aleš Jenko in računovodja Eva Plečko sta predstavila, poslovni rezultat za leto 2012, ki je bil prihodkovno slabši kot v letu 2011, predvsem zaradi slabega vremena v jesenskih mesecih, upada domačih gostov predvsem pri nočitvah (30%) zaradi gospodarske krize. Vodja strokovne službe je podal tudi informacijo o gibanju članstva v letu 2012 in informacijo, koliko se jih je včlanilo preko spletnih strani. Računovodja je predstavila tudi revizijsko poročilo za leto 2012 in opozorila UO, da bomo morali v letošnjem letu dati oceniti Triglavski dom na Kredarici. Predsednik društva Tomaž Willenpart je podal informacijo o delovanju in razvoju društva, o gibanju članstva in o delu odsekov. V nadaljevanju je podal informacijo o zaključnem računu za leto 2012, popisni elaborat za leto 2012 in predlagali so se odpisi osnovnih sredstev za leto 2012. Posebej je bila izpostavljena problematika gospodarske politike, saj kontrolirane cene ključnih artiklov s strani PZS onemogočajo nujna vlaganja v ohranjanje obstoječega stanja osnovnih sredstev. Nevlaganje oziroma neinvestiranje pa pomeni postopno ukinjanje dejavnosti, saj bodo nevzdrževana osnovna sredstva ob težkih pogojih delovanja predvsem v visokogorju propadla. Še naprej je potrebno voditi dialog z organi PZS za izboljšanje nevzdržnega stanja na področju cen ključnih artiklov. UO je v počastitev 120 letnice ustanovitve društva na predvečer 26. 2. 2013 v prostorih društva opravil slavnostno sejo upravnega odbora.

3./8. Sklep: UO je sprejel poročilo za leto 2012.
4./8. Sklep: UO je sprejel zaključni račun za leto 2012.
5./8. Sklep: UO je sprejel popisni elaborat za leto 2012.
6./8. Sklep: UO je sprejel predlagane odpise osnovnih sredstev in terjatev za leto 2012.
7./8. Sklep: UO je sprejel revizijsko poročilo za leto 2012.

3. Plan društva za leto 2013

Predsednik je predstavil plan delovanja društva za leto 2013.

8./8. Sklep: UO je potrdil plan društva za leto 2013.

4. Sklic občnega zbora, volitve organov društva za mandatno obdobje 2013-2015

Podana je bila informacija o letošnjem občnem zboru, ki bo letos dne 18.04.2013 ob 17h. Na isti dan bo kot del občnega zbora izvedena tud slavnostna proslava ob 120. letnici ustanovitve Planinskega društva Ljubljana Matica. Podrobnosti z vsebino programa je članom UO predstavil podpredsednik Blaž Lesnik. Predsednik društva je naprosil g. Milana Čučnika za vodenje občnega zbora, kar je sprejel. Predsednik je povabil vse člane UO, da kandidirajo tudi za prihodnji mandat.

9./8. Sklep: Strokovna služba pripravi in izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo občnega zbora.

5. Razno

Pod točko razno smo se pogovarjali o nastajanju monografije PD Ljubljana-Matica. Predsednik je obvestil člane UO, da žal ne bo dokončana do OZ, vendar pa se bližamo končni podobi knjige. Predsednik je pozval člane UO, da se znotraj društva poišče osebo, ki bi bila pripravljena voditi odsek gorske straže, saj je prav ta odsek v zadnjih letih zamrl.

V Ljubljani, 25. 3. 2013.

Povzetek pripravil E.G.


Komentarji - Dodaj komentar