Planinsko društvo - Novice

Novosti članarina 2014

Objavljeno: 12.12.2013 Št. ogledov: 1872

Planinska zveza Slovenije je na svoji spletni strani objavila informacije o članstvu za leto 2014.

Povzetek:

  • Priporočena višina članarine se ni spremenila, o višini članarine v našem društvu pa bo sklepal upravni odbor na svoji seji dne 18.12.2013.
  • Za potrdilo o plačani članarini ostajajo letne članske nalepke = znamkice.
  • Vsi odrasli člani, ki bodo v letu 2014 plačali članarino, bodo avtomatično prejeli novo izkaznico. Posameznik članarino poravna v svojem društvu, enako kot do sedaj, novo izkaznico pa bo prejel naknadno po pošti na stalni naslov, predvidoma v roku 7 dni po vnosu članarine v evidenco članstva (Naveza). Strošek izdaje novih izkaznic krije PZS.
  • Otroci, člani kategorije P+O, nove izkaznice ne prejmejo, za izkaz članstva uporabljajo dnevnike (Cici planinec/ka, Mladi planinec/ka).
  • Pristopna izjava vsebuje zahtevane zakonske elemente, ki dajejo pravno podlago za vodenje evidence članstva. Vsak član, ki pristopne izjave ni izpolnil že v letu 2012 ali v letu 2013, jo izpolni v letu 2014. Članom, ki so pristopno izjavo podpisali v letu 2012 in v letu 2013, ni potrebno podpisovati novih izjav.
  • Člansko zavarovanje je sklenjeno pri zavarovalnici Wiener Städtische, podružnica v Ljubljani. Tudi v letu 2014 ostajajo enaka zavarovalna jamstva in pogoji kot v letu 2013.

Podrobnosti si lahko preberete v dokumentu PZS.

V Planinskem društvu Ljubljana-Matica bo članarino 2014  mogoče poravnati od 2. januarja 2014 dalje:


Komentarji - Dodaj komentar