Planinsko društvo - Novice

Članarina 2015 - novosti, informacije

Objavljeno: 16.12.2014 Št. ogledov: 1867
 • Višina članarin za leto 2015 bo v našem društvu enaka priporočeni višini članarin PZS. Enake bodo tudi vrste članskih kategorij in pogoji. Sklep s seje Upravnega odbora z dne 10.12.2014.
KATEGORIJE članstva Članarina 2015 v EUR
A+ polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti 65,00
A+/ družinski popust  60,00
A polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z večjim obsegom ugodnosti  55,00
A/ družinski popust  50,00
B polnoletna oseba - aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti  25,00
B/ družinski popust  20,00
B1 polnoletna oseba - oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti  18,50
S+Š srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti  16,00
S+Š/ družinski popust  12,80
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik  7,00
P+O/ družinski popust  5,60
OPP  oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti, zavarovanje ni vključeno, lahko naknadno v skladu z zakonskimi možnostmi    7,00
OPP/ družinski popust 5,60
 • Izbrana zavarovalnica za naslednje triletno obdobje je zavarovalnica Adriatic Slovenica d. d. + Coris. Več na strani PZS.
 • Z letom 2015 se uvede zavarovanje za reševanje v tujini s 24 urno asistenco ter dodatno zdravstveno asistenco v tujini za vse vrste članarine. Zavarovalno kritje za posameznega člana začne veljati ob 24:00 tistega dne, ko je o plačilu članarine obveščena zavarovalnica. Za vse člane, ki bodo vneseni v informacijski sistem Naveza (*) se podatki prenesejo avtomatsko. TRAJANJE ČLANSTVA (zavarovanja) kot v preteklih letih ostaja vezano na koledarsko leto: od dneva včlanitve do 31. januarja naslednje leto.
* Opomba: v društveni informacijski pisarni vnesemo podatek v sistem takoj, ko prejmemo plačilo od člana. V primeru včlanjevanja preko spleta pa takrat, ko zabeležimo plačilo na bančni račun društva.
 • Asistenčni center prevzame koordinacijo reševanja in poskrbi za direktno kritje stroškov reševanja in morebitnih zdravstvenih stroškov v bolnici (zdravstvena asistenca) POZOR! Zdravstvena asistenca (t.j. kritje bolnišničnih stroškov se aktivira samo ob reševanju).
 • Članom se omogoči, da lahko sami preverijo ali imajo že sklenjeno zavarovanje. Sami bodo lahko aktivirali zavarovanje, če jih društvo še ne bo vneslo v informacijski sistem Naveza. Na vsaki znamkici za članarino bo koda za aktivacijo zavarovanja **.

** Opomba: načeloma samo-aktivacija ne bo potrebna, saj v društveni informacijski pisarni takoj ob plačilu vnesemo podatek o članu v sistem.

 • Zavarovalne vsote za stroške reševanj v tujini se povišajo.
  Zavarovalne vsote (EUR)
Zavarovalno kritje Člani A+ Člani A Člani B, B1, S+Š Člani P+O
Stroški reševanja 25.000 15.000 3.000 3.000
Zdravstvena asistenca za tujino 10.000 10.000 3.000 3.000
Območje kritja Ves svet, razen Slovenije Evropa in Turčija, razen Slovenije Evropa in Turčija, razen Slovenije Evropa in Turčija, razen Slovenije
 • Vsak član bo dobil skupaj z znamkico še kartonček z navodili za aktivacijo 24 urne asistence. Kartonček je potrebno imeti pri sebi pri obisku tujih gora skupaj s člansko izkaznico, saj vsebuje navodila kako sprožiti reševanje z asistenco.
 • Planinski vestnik ni več vključen v A+ in A članarino. Za tiste posameznike, ki so bili do sedaj A člani predvsem zaradi ugodnejše naročnine na Planinski vestnik, je s članskim popustom pri naročnini zagotovljeno, da bo v prihodnje kombinacija članarine B in naročnine na PV s članskim popustom cenovno celo malenkost nižja, kot je dosedanja članarina A (25 EUR + 29,25 EUR = 54,25 EUR, višina članarine A pa je 55 EUR).
 • Možna je razširitev na celoletno splošno Coris zdravstveno asistenco. Vključuje vse prostočasne aktivnosti, turistična potovanja. Zavarovalna vsota do 25.000 €. Letna premija na člana: 43,68 €. Sklene se direktno pri Corisu (s člansko izkaznico) ali na PZS.
 • Društvo bo kot že od leta 2004 nudilo možnost vpisa / podaljšanja preko spleta: http://www.pd-ljmatica.si/Prijavnica. Stroške pošiljanja krije društvo. Vključeno bo tudi v sistem za posredno včlanjevanje preko PZS.
 • Predviden datum za včlanitev/podaljšanje članstva je 2. januar 2015 oz. takoj, ko pridobimo vse ustrezne materiale s PZS.

Planinsko društvo Ljubljana-Matica,
Informacijska pisarna

Viri:

Članarina PZS za leto 2015, 3. december 2014 (spletna stran PZS)

S plačilom članarine izražamo tudi pripadnost planinski organizaciji, 10. december 2014 (PZS, PV)

 


Komentarji - Dodaj komentar