Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika seje UO (december 2014)

Objavljeno: 24.12.2014, zadnja sprememba 11.2.2015 ob 12:58 Št. ogledov: 2149

Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 10.12.2014 redno sejo, kjer je bilo prisotnih enajst članov, dva člana nadzornega odbora in strokovni sodelavec.

Pregled zapisnika predhodne seje Upravnega odbora

Predsednik društva Tomaž Willenpart je pričel sejo upravnega odbora s predlogom, da se zaradi slabe sezone v društvu dodatno na dnevni red uvrsti predlog varčevalnih ukrepov.

Sklep: Prisotni na seji UO se strinjajo in potrjujejo predlagani dnevni red.

Predlog varčevalnih ukrepov zaradi slabe sezone v društvu

V nadaljevanju je predsednik predal besedo vodji strokovne službe, ki je informiral UO o finančni situaciji društva, v kateri se je znašlo društvo zaradi slabe poletne sezone. Vodja strokovne službe je povedal, kaj smo že naredili in kaj še bomo, da bomo zmanjšali stroške poslovanja. Varčevalni ukrepi za leto 2014:
1. Znižali stroške plač glede na leto 2013.
2. Stroški podjemnih pogodb znižani glede na leto 2013.
3. Stroški študentov znižani glede na leto 2013.
4. Stroški vzdrževanja nižji glede na leto 2013.
5. Nismo izvedli končnega izleta in kupovali novoletnih daril.
6. Nihče od zaposlenih v tem letu ni prejel stimulacije.
7. Redno zaposleni niso prejeli božičnice.
8. Nismo izvedli vseh aktivnosti pri vzdrževalnih delih.
9. Morda ne bomo zavezanci za revizijo in nam ne bo potrebno plačati revizijskega poročila za leto 2014.
10. Pripravljamo nove pogodbe za zaposlene in novo sistemizacijo, katera bo dokončana še v tem letu. Pogodbe bodo bolj vezane na poslovni rezultat poslovanja.

Sklep: Prisotni na seji UO se strinjajo z vsebino predlogov in jih potrjujejo.

Plan dela odsekov za leto 2015

Načelniki odsekov so predstavili plan dela odsekov in predstavljena je bila brošura za leto 2015. Stroške brošure smo v veliki meri pokrili z zbranimi sredstvi oglaševalcev.

Sklep: UO potrjuje plan dela odsekov za leto 2015.

Članarina 2015

Strokovni sodelavec Edo Grabrijan je predstavil nov predlog višine članarine PZS in o načinu delitve sredstev od članarine med PD-ji in PZS.  Nato smo sprejemali višino članarine za leto 2015 in se strinjali z višino članarine, tako kot je predlagala PZS. Sprejet je bil tudi predlog, da članom omogočimo, da se včlanujejo v naše društvo preko kanalov PZS (splet, Petrol, itd.).
 
Sklep: Predlog članarine za leto 2015 je bil sprejet sledeč:
A+ znaša 65 EUR
A+d znaša 60 EUR
A znaša 55 EUR
A/d znaša 50 EUR
B znaša 25 EUR
B/d znaša 20 EUR
B1 znaša 18,50 EUR
S/Š znaša 16 EUR
S/Š/d znaša 12,80 EUR
P/O znaša 7 EUR
P/O/d znaša 5,60 EUR
OPP 7 EUR
OPP/d 5,60 EUR

Razno

Pod točko razno smo se pogovarjali o tem, da bi PD Ljubljana Matica bila več zastopana v MDO Ljubljana, predsednik društva je predlagal Iztoka Bokavška, ta pa je potrdil.

V Ljubljani, 22. 12. 2014


Komentarji - Dodaj komentar