Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika seje UO (april 2015)

Objavljeno: 27.5.2015 Št. ogledov: 938

Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 1.4.2015 redno sejo, kjer je bilo prisotnih enajst članov, dva člana nadzornega odbora in računovodkinja.

Pregled zapisnika predhodne seje Upravnega odbora

Predsednik društva je pričel sejo s pregledom sklepov iz prejšnje seje z dne 10.12.2014.  

Sklep: Upravni odbor sprejme in potrdi zapisnik 7. seje UO.

Poročilo o delu društva za leto 2014

Predsednik je podal poročilo o delovanju društva in zaključnem računu za leto 2014. Vodja strokovne službe in računovodkinja sta predstavila poslovni rezultat za leto 2014, ki je bil prihodkovno bistveno slabši kot v letu 2013, predvsem zaradi slabega vremena v celi poletni sezoni. Vodja strokovne službe je podal tudi informacijo o gibanju članstva v letu 2014, v katerem smo beležili 8 % upada članstva in informacijo, koliko se jih je včlanilo preko spletnih strani. Vsako leto se njihovo število povečuje, v lanskem letu se je tako včlanilo 20 % vsega članstva oziroma 510 članov.

Računovodkinja je predstavila tudi revizijsko poročilo za leto 2014 in opozorila UO, da bomo morali v letošnjem letu nujno ustaviti vse investicije, ker je bila preteklo leto do sedaj najslabša sezona v društvu in izkazuje negativni rezultat.

Predsednik društva Tomaž Willenpart je podal informacijo o delovanju in razvoju društva, o gibanju članstva in o delu odsekov. V nadaljevanju je podal informacijo o zaključnem računu za leto 2014, popisni elaborat za leto 2014 in predlagal odpis osnovnih sredstev za leto 2014.

Predsednik je predstavil upravnemu odboru nov pravilnik o plačah, ki bo vsebinsko bistveno bolj vezan na uspešnost poslovanja postojank oziroma društva ter stimulacijo. Vodja strokovne službe je dolžan do naslednje seje UO pripraviti čistopis pravilnika o plačah z novo tarifno prilogo.

Sklep: UO je sprejel poročilo za leto 2014.
Sklep: UO je sprejel zaključni račun za leto 2014.
Sklep: UO je sprejel popisni elaborat za leto 2014.
Sklep: UO je sprejel predlagane odpise osnovnih sredstev in terjatev za leto 2014.
Sklep: UO je sprejel revizijsko poročilo za leto 2014.
Sklep: UO je potrdil predlagana izhodišča za izdelavo pravilnika o plačah.

Plan društva za leto 2015

Predsednik je predstavil plan delovanja društva za leto 2015.

Sklep: UO je potrdil plan društva za leto 2015.

Sklic občnega zbora

Podana je bila informacija o občnem zboru, ki je predviden v dvorani Pivovarne Union dne 21.04.2015 ob 17h. Predsednik društva je naprosil g. Milana Čučnika za vodenje občnega zbora, kar je sprejel. Predsednik je povabil vse člane UO, da kandidirajo tudi za prihodnji mandat.

Sklep: Strokovna služba pripravi in izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo občnega zbora.

Razno

Govor je bil o ponovnem zagonu odseka za varstvo narave in gorsko stražo, katerega je prevzel Bojan Oblak. V letošnjem letu bomo skupaj z Zavarovalnico Triglav organizirali v okviru projekta Očistimo gore dve čistilni akciji, katere naj bi odsek aktivno sodeloval in prevzel s tem povezane aktivnosti. Vsa dogajanja bodo koordinirana med vodjo strokovne službe in načelnikom odseka.

V Ljubljani, 08.04.2015


Komentarji - Dodaj komentar