Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika seje UO (junij 2015)

Objavljeno: 13.10.2015 Št. ogledov: 847

Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 3.6.2015 redno sejo, kjer je bilo prisotnih sedem članov in član nadzornega odbora.

Ob odsotnosti predsednika je sejo vodil tajnik društva Aleš Jenko.

Pregled zapisnika predhodne seje Upravnega odbora

Pregled sklepov s prejšnje seje z dne 1.4.2015.

Sklep: Upravni odbor sprejme in potrdi zapisnik prejšnje seje UO.

Začetek planinske sezone

Vodja strokovne službe je podal informacijo o poslovanju koč in seznanil o pričetku poletne sezone, ki se bo letos začela 13.6. z odprtjem Triglavskega doma in Koče pri Triglavskih jezerih. Dom na Komni ni imel dobre zimske sezone zaradi vremenskih razmer. Prav tako sta zaradi vremena v pomladnih mesecih slabše poslovali Koča pri Savici in v Kamniški Bistrici.

Sklep: UO je sprejel usto poročilo o delovanju društva.

Predstavitev novega pravilnika o plačah

Vodja strokovne službe je predstavil nov pravilnik o plačah. Vsem članom je bilo gradivo posredovano tudi po elektronski pošti v pregled dne 5.6. s pripisom za posredovanje pripomb do 9.6. Pripomb na pravilnik ni bilo. Predlog pravilnika je korespondenčno potrdilo 9 članov UO.

Sklep: Upravni odbor sprejme in potrdi nov pravilnik o plačah, ki prične veljati z dnem 18.6.2015.

Razno

Pod to točko je eden od članov podal pripombo, da bi bilo smotrno imeti že v juniju odprto informacijsko pisarno vsak dan v tednu.

V Ljubljani, 10.06.2015


Komentarji - Dodaj komentar