Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika seje UO (december 2015)

Objavljeno: 1.2.2016 Št. ogledov: 1003

Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 16.12.2015 redno sejo, kjer je bilo prisotnih enajst članov in dva člana nadzornega odbora.

Pregled zapisnika predhodne seje Upravnega odbora

Predsednik društva Tomaž Willenpart je pričel sejo upravnega odbora s predlogom, da se dodatno na dnevni red pod drugo točko doda predstavitev predloga izhodiš za strategijo društva.

Sklep: Prisotni na seji UO se strinjajo in potrjujejo predlagani dnevni red.

Predstavitev predloga izhodišč za strategijo društva

V nadaljevanju je predsednik predal besedo vodji strokovne službe, kateri je informiral UO o okvirnem poslovnem rezultatu društva za leto 2015. Nato je prevzel besedo Drago Metljak, predlagal je da se v društvu ustanovi skupina za marketing in promocijo. Nato je Mateja Vertelj povedala, da se je v turno kolesarski skupini povečalo število članov in predlagala, da se ustanoi turno kolesarski odsek.

Sklep: Ustanovi se delovna skupina v sestavi Tadej Rejc, Bojan Oblak, Drago Metljak in Aleš Jenko z namenom izdelave predlogov za večjo prepoznavnost društva.

Sklep: Ustanovi se turno kolesarski odsek, vodja strokovne službe pripravi vse potrebno za spremembo pravil društva in ustanovitev odseka.

Plan dela odsekov za leto 2016

Načelniki odsekov so predstavili plan dela odsekov in predstavljena je bila brošura za leto 2016. Stroške brošure smo v veliki meri pokrili z zbranimi sredstvi oglaševalcev.

Sklep: UO potrjuje plan dela odsekov za leto 2016.

Članarina 2016

Aleš Jenko je predstavil predlog višine članarine za leto 2016. Nato smo sprejemali višino članarine in se strinjali z višino članarine tako kot je predlagala PZS.

Sklep: Predlog članarine za leto 2016 je bil sprejet sledeč:
A znaša 55 EUR
A/d znaša 50 EUR
B znaša 25 EUR
B/d znaša 20 EUR
B1 znaša 18,50 EUR
S/Š znaša 16 EUR
S/Š/d znaša 12,80 EUR
P/O znaša 7 EUR
P/O/d znaša 5,60 EUR
OPP 7 EUR
OPP/d 5,60 EUR

Razno

Predstavljen je bil osnutek internega akta za vzpostavitev davčnih blagajn.

Sklep: UO pooblasti predsednika za potrditev čistopisa Navodila o popisu poslovnih prostorov, dedelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje številk računov za nemoteno vzpostavitev davčnih blagajn.

V Ljubljani, 22. 12. 2015


Komentarji - Dodaj komentar