Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika seje UO (marec 2016)

Objavljeno: 31.3.2016, zadnja sprememba 13.6.2016 ob 11:51 Št. ogledov: 675

Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 16.3.2016 redno sejo, kjer je bilo prisotnih devet članov, dva člana nadzornega odbora in računovodkinja.

Pregled zapisnika predhodne seje Upravnega odbora

Sklep: Prisotni na seji UO potrjujejo zapisnik decembrske seje UO.

Poročilo o delu društva za leto 2015

Predsednik je podal poročilo o delovanju društva in zaključnem računu za leto 2015. Vodja strokovne službe in računovodja sta predstavila poslovni rezultat za leto 2015, ki je bil prihodkovno boljši za 34 % kot v letu 2014, saj je bilo vreme bistveno boljše v visokogorju. Beležili smo tudi porast števila članstva, ki je bil približno 22 %.

Računovodja je predstavila tudi revizijsko poročilo za leto 2015 in opozorila UO, da bomo morali v letošnjem letu poslovati z nižjimi stroški, ter z nižjimi vlaganji v objekte, ker moramo ob koncu leta imeti boljši poslovni rezultat in znižati izgubo.

Predsednik društva je podal informacijo o delovanju in razvoju društva, o gibanju članstva in o delu odsekov. V nadaljevanju je podal informacijo o zaključnem računu za leto 2015, popisni elaborat za leto 2015 in predlagali so se odpisi osnovnih sredstev za leto 2015.

Sklep: UO je sprejel poročilo za leto 2015.
Sklep: UO je sprejel zaključni račun za leto 2015.
Sklep: UO je sprejel popisni elaborat za leto 2015.
Sklep: UO je sprejel odpise osnovnih sredstev in terjatev za leto 2015.
Sklep: UO je sprejel revizijsko poročilo za leto 2015.

Plan dela za leto 2016

Predsednik je predstavil plan delovanja društva za leto 2016.

Sklep: UO je potrdil plan društva za leto 2016.

Gospodarski del pred pričetkom sezone

Predsednik je odbornikom predstavil poslovanje v letošnjem letu, oblikovanje cenikov in sodelovanje z GK PZS. Nato je predsednik predal besedo Vodji strokovne službe, kateri je predstavil oblikovanje cen za letošnje leto in popuste za spanje za člane. Za člane 1. Kategorije v kočah ostaja na skupnih ležiščih 50% popust v sobah pa 30% popust, vendar je treba povedati, da imamo najvišjo izhodiščno ceno sedaj 27 EUR, s čimer bi morali shajati v letošnji sezoni.
 
Dopolnitev pravil društva
 
Pod to točko so soglasno sprejeli ustanovitev novega turno kolesarskega odseka. Iztok Bokavšek je pripravil vso potrebno dokumentacijo za dopolnitev pravilnika društva.

Sklep: Strokovna služba naj uredi vse potrebno za dopolnitev pravil društva.

Sklic občnega zbora
 
Podana je bila informacija o letošnjem občnem zboru, ki bo aprila v Pivovarni Union. Predsednik društva je naprosil g. Hinka Šolinca za vodenje občnega zbora, kar je ta sprejel. Vodja strokovne službe izvede vse za operativno izvedbo občnega zbora.
 
Sklep: Strokovna služba pripravi in izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo občnega zbora, ki bo v pivovarni Union dne 13.04.2016.

Razno
 
Pod točko razno je vodja strokovne službe predstavil dve novi ponudbi: prenova oziroma adaptacija zimske sobe pri Koči pri Triglavskih jezerih in odkup preostanka kleti na Trdinovi 8, tako da bi bila cela enota kleti last PD Ljubljana-Matica.
 
Sklep: UO pooblašča vodjo strokovne službe za nadaljevanje obravnavanih aktivnosti.

V Ljubljani, 21. 03. 2016


Komentarji - Dodaj komentar