Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika seje UO (junij 2016)

Objavljeno: 8.12.2016 Št. ogledov: 645

Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 15.6.2016 redno sejo, kjer je bilo prisotnih pet članov in dva člana nadzornega odbora.

Pregled zapisnika predhodne seje Upravnega odbora

Sklep: Prisotni na seji UO potrjujejo zapisnik seje UO. Na zapisnik ni bilo pripomb, vendar nismo sprejemali sklepov, ker smo bili zaradi prenizke udeležbe članov UO nesklepčni.

Začetek planinske sezone

V nadaljevanju je vodja strokovne službe podal informacijo o poslovanju planinskih postojank v letošnjem letu in o pričetku glavne poletne sezone, katera se bo letos pričela 20.06. z odprtjem Triglavskega doma na Kredarici. Dom na Komni  je imel boljšo turno smučarsko sezono kot preteklo leto. Prav tako zaradi vremena v pomladnih mesecih je poslovala boljše kot  preteklo leto Kamniška Bistrica, Savica je pričela bolje zato, ker je soseden gostinski objekt v fazi prenove. Poseben sklep ni bil sprejet.

Razno

Pod točko razno smo se pogovarjali o projektni dokumentaciji za čistilno napravo za Triglavski dom na Kredarici. Predsednik je podal informacijo v zvezi z nadaljevanjem pridobivanja projektne dokumentacije za ČN Kredarica.

V Ljubljani, 5. 7. 2016

Komentarji - Dodaj komentar