Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika seje UO (oktober 2016)

Objavljeno: 8.12.2016 Št. ogledov: 860

Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 26.10.2016 redno sejo, kjer je bilo prisotnih deset članov in dva člana nadzornega odbora.

Pregled zapisnika predhodne seje Upravnega odbora

Sklep: Prisotni na seji UO potrjujejo zapisnik seje UO.

Zaključek poletne sezone v postojankah

Vodja strokovne službe je podal poročilo upravnemu odboru o delovanju (poslovanju) planinskih postojank v letošnjem letu, kateri naj bi bil na prihodkovni strani bistveno boljši kot preteklo leto in na stroškovni strani primerljiv z lanskim letom. Povedal je, da je bila sezona boljša na Domu na Komni, Koči pri Savici, Triglavskem domu in v Koči pri Triglavskih jezerih, predvsem zaradi povečanega obiska tujih gostov in seveda lepega vremena v poletni sezoni. Vodja strokovne službe je predlagal za tekočo revizijo poslovanja revizijsko hišo Revizija Plus. Podal je tudi poročilo o investicijah na samih objektih, kot so: popravilo strehe na Triglavskem domu, popravilo strehe na spodnji postaji žičnice na Komni, prav tako zamenjava lesenih oblog na tem objektu. Članstvo se je povečalo minimalno v vseh kategorijah članstva.
Komisija za gospodarstvo v zasedbi Drago Metljak, Bojan Oblak in Aleš Jenko je zasedala, zapisnik je bil prebran na seji UO.
 
Sklep: UO potrjuje revizijsko hišo Revizija plus za poslovno poročilo za leto 2016.
 
Plan dela odsekov za leto 2016

Pri planu dela odsekov je predsednik poudaril, da je potrebno tesnejše sodelovanje med odseki, mladinci-vodniki. Prav tako pa je predsednik naročil načelnikom odsekov naj pripravijo plan dela za leto 2016 v čim krajšem času, tako, da bomo lahko plan v tiskani obliki izdelali do konca leta.

Razno

Predsednik je temeljito predstavil potek pridobivanja projektne dokumentacije za čistilno napravo v Triglavskem domu na Kredarici.

Na koncu smo določili datum izleta, ki ga skoraj vsako leto organizira strokovna služba za člane UO in zaposlene v društvu.

V Ljubljani, 28. 11. 2016

Komentarji - Dodaj komentar