Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika seje UO (junij 2017)

Objavljeno: 17.10.2017 Št. ogledov: 488

Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 14.06.2017 redno sejo, kjer je bilo prisotnih osem članov in trije člani nadzornega odbora.

Pregled zapisnika predhodne seje Upravnega odbora

Predsednik društva je pričel sejo s pregledom sklepov s prejšnje seje.

Sklep: Prisotni na seji UO potrjujejo zapisnik seje UO in potrjujejo predlagani dnevni red.

Začetek planinske sezone

V nadaljevanju je vodja strokovne službe podal informacijo o poslovanju planinskih postojank v letošnjem letu in o pričetku glavne poletne sezone, katera se bo letos pričela 12.06. z odprtjem Triglavskega doma na Kredarici in Sedmerih jezer. Dom na Komni  je imel solidno turno smučarsko sezono. Kamniška Bistrica in Savica sta pričeli sezono bolje kot preteklo leto. Savica predvsem zato, ker je bila sosednja koča zaprta v fazi prenove. Vodja strokovne službe je seznanil UO o novem vodnem zajetju za Kočo pri Savici, katerega je letos zgradila Metropolitana in smo delni solastniki, strošek je bil 7000 EUR.

Poseben sklep ni bil sprejet.

Razno

Pod točko razno smo se pogovarjali o situaciji, katero imamo v Kamniški Bistrici z meščansko korporacijo. Dogovorili smo se za sestanek z odvetnikom in predlagali sestanek z meščansko korporacijo, ker je želja vseh, da se končno uredijo zadeve.

Nato smo se pogovarjali o Krmi, katera je po denacionalizacijski ureditvi naša last. Vodja strokovne službe je seznanil UO še o geodetskih meritvah na Kredarici, ki jih urejamo z nadškofijo, predvsem gre za na novo odmerjen prostor okrog kapele.

Ljubljana, 14. 6. 2017


Komentarji - Dodaj komentar