Planinsko društvo - Novice

Ob prenočevanju imejte s seboj VELJAVEN OSEBNI DOKUMENT

Objavljeno: 1.2.2018 Št. ogledov: 691

AJPES je s 1. 12. 2017 skladno Zakonu o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene.

Podatki o gostih se sedaj poročajo samo prek AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije in občinam. Zavezanci moramo dnevno poročati podatke prek spletne aplikacije za vsak posamezni nastanitveni obrat. Tudi visokogorske planinske koče z internetno povezavo niso več izjema!

Vse goste pozivamo, da imate ob prenočevanju v naših kočah s seboj VELJAVEN OSEBNI DOKUMENT.

Iz zakona - gost ob prihodu navede naslednje podatke:

1. ime in priimek,

2. datum rojstva,

3. spol,

4. državljanstvo in

5. številko in vrsto identifikacijskega dokumenta.

Vodja organizirane skupine, ki šteje najmanj osem ljudi, nastanitev pa ne traja več kot sedem dni, LAHKO ob prijavi predloži gostitelju SEZNAM članov skupine, ki za vsakega člana vsebuje zgoraj navedene podatke.

Kot do sedaj je za uveljavljanje popusta pri spanju v koči za člane PZS obvezna veljavna članska izkaznica oz. knjižica (otroci).

Hvala za razumevanje!

Planinsko društvo Ljubljana-Matica


Komentarji - Dodaj komentar