Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika seje UO (december 2017)

Objavljeno: 22.12.2017, zadnja sprememba 5.3.2018 ob 14:19 Št. ogledov: 235

Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 13.12.2017 redno sejo, kjer je bilo prisotnih deset članov in trije člani nadzornega odbora.

Pregled zapisnika predhodne seje Upravnega odbora

Predsednik društva je pričel sejo s pregledom sklepov s prejšnje seje.

Sklep: Prisotni na seji UO potrjujejo zapisnik seje UO in potrjujejo predlagani dnevni red.

V nadaljevanju je na kratko vodja strokovne službe seznanil UO o okvirnem poslovnem rezultatu. Prihodki so bili nekoliko višji kot preteklo leto predvsem smo pa zelo zadovolnji, ker imamo zopet porast članstva.

Plan dela odsekov za leto 2018

Načelniki odsekov so predstavili plan dela odsekov in predstavljena je bila že brošura za leto 2018. Stroške brošure smo v veliki meri pokrili z zbranimi sredstvi, katere smo pridobili z oglaševanjem v brošuri.

Sklep: UO potrjuje plan dela odsekov za leto 2018.

Članarina 2018

Aleš Jenko je predstavil predlog PZS o višini članarine za leto 2018. Nato smo sprejemali višino članarine za leto 2018 in se strinjali z višino članarine, tako kot je predlagala PZS. Višina članarine 2018 ostaja enaka kot v predhodnem letu.

Razno

Pod točko razno smo imeli malo sproščenega pogovora ob zaključku leta.

V Ljubljani, 22 11. 2017


Komentarji - Dodaj komentar