Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika seje UO (marec 2018)

Objavljeno: 30.3.2018 Št. ogledov: 1245

Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 14.3.2018 redno sejo, kjer je bilo prisotnih enajst članov, član nadzornega odbora in računovodkinja društva.

Predsednik Tomaž Willenpart je predlagal spremembo dnevnega reda. Pod drugo točko smo umestili pripravo seznama pridobitne dejavnosti za PD Ljubljana-Matica.

Pregled zapisnika predhodne seje Upravnega odbora

Predsednik društva je pričel sejo s pregledom sklepov s prejšnje seje.

Sklep: Prisotni na seji UO potrjujejo zapisnik seje UO in potrjujejo predlagani dnevni red.

Priprava seznama pridobitne dejavnosti za PD Ljubljana-Matica

Iztok Bokavšek je pripravil seznam dejavnosti s šiframi za PD Ljubljana-Matica.

Sklep: Upravni odbor je obravnaval predlog spremembe statuta društva, dopolnjen bo 50. člen pravil društva - dejavnost društva po standardni klasifikaciji (SKD), ki se ga pripravi kot gradivo za občni zbor.

Poročilo o delovanju društva za leto 2017

Predsednik je podal poročilo o delovanju društva in zaključnem računu za leto 2017. Računovodja Eva Plečko je predstavila poslovni rezultat za leto 2017, ki je bil prihodkovno slabši kot v letu 2016. Predsednik je podal tudi informacijo o gibanju članstva v letu 2017, v katerem smo beležili porast članstva glede na leto 2016.
 
Računovodja je predstavila revizijsko poročilo za leto 2017 in opozorila UO, da bomo morali v letošnjem letu kontrolirano izvajati investicije in natančneje opredeliti stroške, ker želimo imeti ob koncu leta boljši rezultat. Predlagala je, da odseki opravijo nakup opreme že oktobra in ne konec leta.

Predsednik društva Tomaž Willenpart je podal informacijo o delovanju in razvoju društva, o gibanju članstva in o delu odsekov. V AO bo nov načelnik Boris Bokavšek, ki bo nasledil Matevža Jermana. Do Občnega zbora pa sta v upravnem odboru še oba.

V nadaljevanju je predsednik podal informacijo o zaključnem računu za leto 2017, popisni elaborat za leto 2017 in predlagal odpis osnovnih sredstev za leto 2017.

Sklep: UO je sprejel poročilo za leto 2017.
Sklep: UO je sprejel zaključni račun za leto 2017.
Sklep: UO je sprejel popisni elaborat za leto 2017.
Sklep: UO je sprejel predlagane odpise osnovnih sredstev  za leto 2017.
Sklep: UO je sprejel revizijsko poročilo za leto 2017.

Plan društva za leto 2018

Predsednik je predstavil plan delovanja društva za leto 2018.

Sklep: UO je potrdil plan društva za leto 2018.

Gospodarski del pred pričetkom sezone

Pripravljajo se investicije na Kredarici (baterije z agregati, čistilna naprava) in na Koči pri Savici (streha, sobe). Krma je vpisana v zemljiško knjigo. Za koriščenje popustov v kočah je potrebno imeti poleg planinske izkaznice tudi osebni dokument.

Sklic občnega zbora

Podana je bila informacija o letošnjem občnem zboru, ki bo letos v Pivovarni Union, dne 19. 4. 2018 ob 17h, predsednik je članom UO predstavil vsebino programa. Predsednik društva je naprosil g. Hinka Šolinca za vodenje občnega zbora, kar je sprejel.

Sklep: Strokovna služba pripravi in izvede vse potrebne aktivnosti za izvedbo občnega zbora, ki bo v pivovarni Union 19. 4. 2018.

Razno

V društvu smo kupili nov projektor, ki se nahaja na Trdinovi ulici. Dogovorili smo se, da kdor si ga sposodi, naj zapiše v za to namenjeno mapo (kdo si je sposodil, datum izposoje, datum vrnitve).

V Ljubljani, 19. 3. 2018


Komentarji - Dodaj komentar