Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika seje UO (junij 2018)

Objavljeno: 4.12.2018, zadnja sprememba 5.12.2018 ob 15:13 Št. ogledov: 278

Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 20.6.2018 redno sejo, kjer je bilo prisotnih šest članov in trije člani nadzornega odbora.

Pregled zapisnika predhodne seje Upravnega odbora

Predsednik društva je pričel sejo s pregledom sklepov s prejšnje seje.

Sklep: Prisotni na seji UO potrjujejo zapisnik seje UO in potrjujejo predlagani dnevni red.

Začetek planinske sezone

Vodja strokovne službe je podal informacijo o poslovanju planinskih koč v prvem polletju in o pričetku glavne poletne planinske sezone, katera se prične z 18.6.2018.

Postojanke so poslovale v prvem polletju povprečno, imamo pa veliko rezervacij za glavno sezono.

Razno

Vodja strokovne službe je obvestil UO, da je vse v zvezi s spremembo in dopolnitvijo 50. člena Pravil društva urejeno in imamo dopolnjena Pravila na društvu.

V Ljubljani, 24. 6. 2018

Komentarji - Dodaj komentar