Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika seje UO (oktober 2018)

Objavljeno: 4.12.2018, zadnja sprememba 6.12.2018 ob 09:34 Št. ogledov: 287

Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 10.10.2018 redno sejo, kjer je bilo prisotnih deset članov in trije člani nadzornega odbora.

Pregled zapisnika predhodne seje Upravnega odbora

Predsednik društva je pričel s sejo upravnega odbora, pregledali smo sklepe ter zapisnik iz prejšnje seje. Pripomb ni bilo. 

Sklep: UO sprejme in potrdi zapisnik prejšnje seje UO.

Zaključek planinske sezone v postojankah

Vodja strokovne službe je podal poročilo upravnemu odboru o delovanju (poslovanju) planinskih postojank v letošnjem letu, kateri je bil na prihodkovni strani bistveno boljši kot preteklo leto in na stroškovni strani primerljiv z lanskim letom. Sezona je boljša na Domu na Komni, Triglavskem domu na Kredarici in v Koči pri Triglavskih jezerih, predvsem zaradi povečanega obiska tujih gostov in seveda lepega vremena v poletni sezoni. Žal pa zaradi slabega vremena v mesecu septembru nismo dosegli želenega rezultata. V nadaljevanju je bila za tekočo revizijo predlagana revizijska hiša Revizija Plus. Članstvo se je povečalo znatno v vseh kategorijah članstva.
Investicije oz. vzdrževalna dela: nove baterije in agregat na Kredarici, prebarvali smo celotno Kredarico, ureditev stopnišča in dokončanje kletnih prostorov (keramika sedmera jezera), preureditev koče pri Savici (streha, okna, sobe…)

Sklep: UO potrjuje revizijsko hišo Revizija plus za pregled poslovanja za leto 2018.

Plan dela odsekov za leto 2019

Pri planu odsekov je bilo izpostavljeno sledeče

  • AO - jeseni gredo na izpopolnjevanje trije inštruktorji, večja odprava v Himalajo bo prihodnje leto, prične se šola športnega plezanja, predlagali so zamenjavo ključavnice v kletnih prostorih.
  • VO - načrtujejo cca 200 izletov.
  • MO - načrtujejo vse enako kot v preteklem letu, v letu 2019 bo prevzela odsek nova načelnica, Anja Peternel ostaja v upravnem odboru.
  • Markacisti imajo v planu Komarčo in pot na Triglav.
  • GS - enak plan kot preteklo leto.
  • TKO - odsek se lepo razvija in članstvo se povečuje.
Razno
 
Pod točko razno je vodja strokovne službe predstavil UO, v kakšni situaciji smo v Kamniški Bistrici glede na denacionalizacijo, kjer je upravičenec meščanska korporacija.
 
Na naslednji seji mora vodja strokovne službe podati informacijo, kako je potekala implementacija programa s strani gospodarske družbe Microgramm.
 
Do naslednje seje je potrebno dati informacijo o poteku investicije na Savici.

V Ljubljani, 22. 10. 2018


Komentarji - Dodaj komentar