Planinsko društvo - Novice

Povzetek zapisnika seje UO (december 2018)

Objavljeno: 7.3.2019 Št. ogledov: 503

Upravni odbor Planinskega društva Ljubljana-Matica je imel 12.12.2018 redno sejo, kjer je bilo prisotnih deset članov in trije člani nadzornega odbora.

Pregled zapisnika predhodne seje Upravnega odbora

Predsednik društva je pričel s sejo upravnega odbora, pregledali smo sklepe ter zapisnik iz prejšnje seje. Pripomb ni bilo. 

Sklep: UO sprejme in potrdi zapisnik prejšnje seje UO.

Poslovni rezultat za leto 2018 in tekoče zadeve
 
Vodja strokovne službe je podal informacijo o okvirnem posl. rezultatu. Nato je razprava potekala o računalniških poslovodskih programih, posebej o Microgramm, ki se ga zaradi nekompatibilnosti z računovodskim programom ni moglo implementirati. Glede na sodelovanje omenjenega podjetja s PZS in evidenco članstva (Naveza), si s tem podjetjem si ne zapiramo vrat. V nadaljevanju je podal informacijo o dokumentaciji za prenovo Koče pri Savici. Na koncu je UO seznanil še o sestanku z MEKOK glede Doma v Kamniški Bistrici.
 

Plan dela odsekov za leto 2019

Načelniki so predstavili plan, ki je objavljen v društveni brošuri in objavljen na spletu PD. Stroške zanj smo večinoma pokrili iz sponzorskih sredstev.
 
Sklep: UO potrjuje plan dela odsekov za leto 2019.

Članarina 2019

UO potrjuje višino članarin za leto 2019 kot je predlagano s strani PZS.
 

Razno

Vodja strokovne službe je seznanil UO, da se TK odseku za leto 2018 nameni dodatnih 770,11 EUR za nakup namenske opreme.
 
V Ljubljani, 12. 12. 2018

Komentarji - Dodaj komentar